red. Adam Maksymowicz: Gdzie dwóch się bije …

Codziennie w światowych mediach pojawiają się setki komentarzy, analiz i ocen dotyczących wydarzeń związanych z wojną handlową pomiędzy USA i Chinami. Jedni twierdzą, że Stany Zjednoczone wygrają tę wojnę, inni też są tego zdania z zastrzeżeniem, że korzyści z niej odniosą jednak Chiny. Generalnie, media azjatyckie wskazują na zwycięstwo Chin, a europejskie i amerykańskie na

red. Maksymowicz: Bizantynizm polskiej polityki surowcowej

Jednym z najważniejszych czynników wyróżniających „bizantynizm” od innych kierunków kultury społeczno – politycznej państwa uważa się „doprowadzoną do perfekcji biurokrację oraz marginalizację społeczeństwa w państwie” (Wikipedia). Rozbudowywanie, tej biurokracji, a zarazem przekonanie o własnej nieomylności, przy bezwzględnym zwalczaniu wszelkimi dostępnymi środkami najmniejszych oznak krytyki tego stanu rzeczy, obserwujemy aktualnie przy tworzeniu dokumentu określającego „Politykę surowcową

dr Tomasz Nałęcz powołany do Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej!

Uprzejmie informujemy, że ekspert Instytutu im. Romana Rybarskiego – Pan dr Tomasz Nałęcz, został powołany przez Pana Jerzego Kwiecińskiego, Ministra Inwestycji i Rozwoju do składu Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że oficjalne wręczenie aktu powołania odbędzie się na posiedzeniu Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Informacje o terminie i miejscu posiedzenia Rady przekazane zostaną w

dr Mariusz Patey: „Rozważania wokół Centralnego Portu Komunikacyjnego”

Rozważania wokół Centralnego Portu Komunikacyjnego   Polska dekomunizuje się bardzo powoli. Nie tylko w rozumieniu dosłownym, ale mentalnym. Widoczne jest to w podejściu  polityków do gospodarki nawet tych lokujących siebie na prawej stronie sceny politycznej. . Jednym z atrybutów gospodarki realnego socjalizmu była skłonność do gigantomanii. Chęć zaimponowania bez względu na rachunek ekonomiczny, przeważała nad

red. Maksymowicz: Rewolucja chińskich robotów

Jak każda z poprzednich rewolucji technologicznych dojrzewała ona powoli i w cieniu najpierw cybernetyki, potem informatyki, komputeryzacji, Internetu, telefonii komórkowej do smartfona i tabletu. Teraz arenę najnowocześniejszych przemian opanowują roboty mające możliwości zastąpienia człowieka w każdej jego pracy, domowej, przemysłowej, handlowej, oświatowej, opieki zdrowotnej i każdej innej. To inteligentne urządzenia zmieniające swoje oprogramowania stosownie do

red. Maksymowicz: Surowcowa „rewolucja kulturalna” w Polsce

Ponad pół wieku temu prawdziwa rewolucja kulturalna przeprowadzona została w Chinach. Standardowe wiadomości w polskich mediach podają, że był to „..– wielki ruch społeczno-polityczny w Chinach zainicjowany w 1966 roku przez Mao Zedonga, jako próba wyeliminowania jego politycznych rywali i wprowadzenia w życie własnych koncepcji ideologicznych (maoizmu)”. Zakończona została w 1969 r., a ostatecznie jej pozostałości usunięto

dr Nałęcz: „Inicjatywa Trójmorza – szanse i wyzwania dla regionu”

Inicjatywa Trójmorza (3M) zrzesza 12 państw regionu: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry. Kraje regionu położonego między Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym zajmują powierzchnie ok. 1250 tys. km2co stanowi 28% całej powierzchni UE. Populacja regionu to prawie 1/4 populacji UE. Gorzej wyglądają liczby w odniesieniu do ekonomii, gdyż

red. Adam Maksymowicz: „Imperium i dominium w polskiej polityce surowcowej”

Imperium i dominium w polskiej polityce surowcowej   Ponad dwa lata temu Ministerstwo Rozwoju sformułowało potrzeby surowcowe w dokumencie „Surowce dla przemysłu. Plan działań na rzecz zabezpieczenia podaży nieenergetycznych surowców mineralnych”. Opracowanie to weszło w skład przyjętej przez rząd „Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju”. Jak dotychczas na 114 postulatów zawartych w opracowaniu tym, zrealizowano tylko jeden. I

Urodziny Instytutu im. Romana Rybarskiego!

W piątek 03.08.2018 r. o godzinie 13:00 miały miejsce urodziny Instytutu im. Romana Rybarskiego, które odbyły się w centrum konferencyjnym „Dwór Jabłonka”, położonym w malowniczej miejscowości województwa podkarpackiego Jabłonce. Data nieprzypadkowa, ponieważ w tym dniu wypadła 131 rocznica urodzin patrona Instytutu profesora Romana Rybarskiego – ekonomisty oraz zwolennika gospodarki rynkowej, jednego z najwybitniejszych polityków obozu

red. Adam Maksymowicz: „Kto sieje wiatr ten zbiera burze”

Kto sieje wiatr….       Znane przysłowie twierdzi, że „kto sieje wiatr, ten zbiera burzę” (łac. quia ventum seminabunt, et turbinem metent –Oz.8,7). Zawarta w nim przestroga wielokrotnie sprawdzała się w rzeczywistości. Działo się tak dotąd zarówno w skali osobistej, lokalnej, jak i globalnej. Przykładów nie brakuje. Z najnowszej historii jego ilustracją są klęski wydawałoby