Miesiąc: Lipiec 2017

Głos w dyskusji na temat finansowania szkolnictwa wyższego.

Głos w dyskusji na temat finansowania szkolnictwa wyższego  Wielu polityków przedstawiając pomysły na zwiększenie efektywności funkcjonowania naszej gospodarki, dostrzegają korelację między wydolnym systemem kształcenia a wzrostem konkurencyjności Polski. Projekty reform sprowadzają się jednak do pudrowania systemu tworzonego jeszcze za czasów sowieckich. W kwietniu odbyła się konferencja Rektorów uczelni publicznych i niepublicznych poświęcona reformom w finansowaniu szkolnictwa

Słowo o polskim górnictwie.

Przemysł wydobywczy  był i jest w  Polsce znaczącym komponentem w wytwarzanym PKB. Przypomnijmy  przedsiębiorców śląskich – Karola Godula,  Aleksandra Pszczyńskiego-Hochberga z powodzeniem budujących przemysł śląski. Truizmem jest stwierdzenie, że zasoby naturalne są wartością, którą należy gospodarzyć wyjątkowo rozważnie, gdyż kopaliny raz wydobyte już pod ziemię nie wrócą. Jak pokazuje przykład wielu państw bogactwa naturalne mogą