Podpisanie umowy współpracy stowarzyszeniem Wolni Obywatele!

W ostatni czwartek 3 sierpnia, dokładnie w 130 rocznicę urodzin uznanego ekonomisty profesora Romana Rybarskiego dokonano uroczystej, formalnej inauguracji Instytutu jego imienia. Po oficjalnej części spotkania dyrektor Instytutu im. Romana Rybarskiego dr Mariusz Patey oraz wicedyrektor Artur Szczepek podpisali z prezesem stowarzyszenia Stefanem Oleszczukiem „Wolni Obywatele” dwustronną umowę współpracy w celu realizacji wolnościowych postulatów.

Liczymy, że poprzez wspólne działania zrealizujemy wiele wartościowych rzeczy dla dobra Polski

Założenia ideowe:

  • Promowania rozwiązań wolnorynkowych (m.in. „Państwo Minimum”)
  • Tworzenia rozwiązań ustrojowych mających na celu likwidację negatywnych zjawisk w szczególności nadużycie władzy, korupcja, przesadnabiurokratyzacja i nepotyzm
  • Wzmacniania skuteczności i autonomii wolnorynkowych samorządów
  • Uproszczania i wzmacniania stabilności prawa
  • Wzmacniania i promowania wolnorynkowej polskiej gospodarki
  • Promocja postaw pro-obywatelskich
  • Rozwijania świadomości ekonomicznej
  • Rozwijania postaw uczciwości i transparentności
  • Wprowadzenia reform ustrojowych zmierzających ku Wolnej Polsce