Miesiąc: Wrzesień 2017

Rozbite imperium – konferencja w Kijowie

23 września 2017 roku odbyło się spotkanie z cyklu konferencji i debat na stulecie odzyskania niepodległości przez państwa powstałe po upadku imperium rosyjskiego. Prelegenci wraz z zaproszonymi gośćmi zgromadzili się w budynku Instytutu Historii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie. Głównym organizatorem konferencji była Fundacja Niepodległościowa wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP. Jednym z panelistów

Patriotyzm konsumencki w ramach wolnego rynku.

Przypadł mi zaszczyt powiedzieć kilka słów nt. patriotyzmu konsumenckiego. Nie będzie to długi wywód, gdyż nasze dzisiejsze spotkanie nie ma charakteru prowadzenia rozprawy naukowej o tematyce ekonomicznej. Te kilka zdań chciałbym poświęcić jedynie próbie rozwiania pewnych wątpliwości, które zwykle pojawiają się przy okazji używania tego, dość popularnego dzisiaj sformułowania. Sformułowanie to wszak leży u podstaw

Konferencja: „Strategia współpracy państw Międzymorza w warunkach wojny hybrydowej”

 Wczoraj w siedzibie Fundacji Centrum Prasowe dla Krajów Europy Środkowo-Wschodniej odbyła się konferencja pt.”Strategia współpracy państw Międzymorza w warunkach wojny hybrydowej” organizowana przez Instytut Historii Świata Ukraińskiej Akademii Nauk, Instytut Demokratyzacji i Rozwoju, Instytut Geopolitycznego Wymiaru, a także ukraiński, polonijny portal PoloNews. Dyskusja była bardzo merytoryczna, na której zostały omówione aspekty współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego