Rozbite imperium – konferencja w Kijowie

23 września 2017 roku odbyło się spotkanie z cyklu konferencji i debat na stulecie odzyskania niepodległości przez państwa powstałe po upadku imperium rosyjskiego. Prelegenci wraz z zaproszonymi gośćmi zgromadzili się w budynku Instytutu Historii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie. Głównym organizatorem konferencji była Fundacja Niepodległościowa wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP. Jednym z panelistów był dr Mariusz Patey, który reprezentował Instytut im. Romana Rybarskiego. Wygłosił on referat pt: „Ekonomiczne podstawy współpracy
regionalnej w myśli ojców założycieli II RP i Ukraińskiej Republiki Ludowej”.

                                                                                            PROGRAM KONFERENCJI

23 września 2017 r.
Godzina 10:00–10:20 Otwarcie konferencji – Mariusz Patey, Oles Shevchenko

PANEL I
Odrodzenie Ukrainy i walki w obronie niepodległości
Godzina 10:25–10:55 Prof. dr hab. Ihor Iliuszyn, Wpływ sojuszu Piłsudski –
Petlura 1920 r. na wschodnią (narodową) politykę międzywojennej Polski (wykład
po ukraińsku)
Godzina 11:00–11:45 Dyskusja
Godzina 11:45–12:10 Przerwa

PANEL II
Dążenia Tatarów Krymskich do niepodległości
– Krymska Republika Ludowa
Godzina 12:10–12:35 Gulnara Abdulayeva, Krymskie rządy generała Sulejmana
Sulkiewicza. Stosunki wzajemne z Rzeczpospolitą Polską (wykład po rosyjsku)
Godzina 12:35–12:50 Dr Andriy Ivanets, Krymskotatarska rewolucja w 1917 roku
i na początku roku 1918: cele, uczestnicy, siła napędowa i rezultaty (wykład
po rosyjsku)
Godzina 12:50–13:15 Dr Temur Kurshutov, Kontakty Polaków i Tatarów
Krymskich w okresie międzywojnia (1918–1939) (wykład po rosyjsku)
Godzina 13:15–13:40 Dr Nariman Seytiagyaev, Główne idee i przyczyny
przegranej walki Tatarów Krymskich o swoje państwo narodowe w latach 1917-
1918 (wykład po rosyjsku)
Godzina 13:40–14:10 Dr hab. Zdzisław Janeczek, Polskie drogi do niepodległości
w okresie I wojny światowej oraz odrodzenie państwa polskiego (wykład po polsku)
Godzina 14:10–14:30 Dyskusja
Godzina 14:30–15:30 Przerwa obiadowa
Prowadzenie Oles Shevchenko, Jadwiga Chmielowska
Godzina 15:30–16:00 Dr Mariusz Patey, Ekonomiczne podstawy współpracy
regionalnej w myśli ojców założycieli II RP i Ukraińskiej Republiki Ludowej
(wykład po polsku)
Godzina 16:00–17:00 Dyskusja, zakończenie pierwszego dnia konferencji
24 września 2017 roku

Godzina 10:00–10:30 Dr Olena Semenyaka, Adriatycko-bałtycko-czarnomorska
integracja: od niepodległości do niezależności (wykład po ukraińsku)
Godzina 10:30–11:00 Dyskusja. Moderatorzy: Mariusz Patey, Sinaver Kadyrov
Godzina 11:00–12:00 Dyskusja o współpracy narodów w walce z Rosją Sowiecką
Godzina 12:00–12:30 Przerwa
Godzina 12:30–13:30 Panel dyskusyjny. Moderatorzy: Oles Shevchenko, Diana
Bidochko, Piotr Hlebowicz, Jadwiga Chmielowska, Sinaver Kadyrov
Godzina 13:30–14:00 Dr Olesia Radyszewska, Sto lat później – współpraca
i inspiracje w zakresie kultury prawnej i rozwoju instytucji (wykład po ukraińsku)
Godzina 14:00–14:20 Dr Jevgenij Bilonozhko, Prawa człowieka, prawa
mniejszości narodowych na Ukrainie (Hruszewski, Skoropadski, Petlura) (wykład
po ukraińsku)
Godzina 14:20–14:40 Dyskusja
Godzina 14:40–15:30 Posumowanie konferencji
Godzina 15:30 Zakończenie konferencji