Bezpieczeństwo w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu Europy Środkowej – konferencja w Pradze

Kilka dni temu w Pradze miała miejsce konferencja organizowana przez Instytut 2080 oraz posła Parlamentu Czech Martina Lanka w której brał udział dyrektor Instytutu im. Romana Rybarskiego dr Mariusz Patey. Jednodniowy panel poświęcony był kwestiom bezpieczeństwa w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu Europy Środkowej. Głos zabierał kandydat na prezydenta Czech Pan Jizii Hynek ,który postulował prawo do posiadania broni, wprowadzenie wojsk Obrony Terytorialnej jako odpowiedź na nowe zagrożenia.

Uczestnicy z Czech i Węgier wskazywali na rosnące zagrożenia płynące z migracji osób wyznania muzułmańskiego zwłaszcza w kontekście radykalizacji i dynamicznego rozwoju sekt głoszących dżihad tj Wahabizm czy Salafizm.

Węgierski prelegent Janik Szoltcs z Instytutu Problemów Migracji z Budapesztu  omówił trudności prawne związane z problemem nielegalnej migracji.

dr Mariusz Patey przedstawił problem nielegalnej migracji z polskiej perspektywy nawiązując do historycznych doświadczeń Polski, Rzeczpospolitej Obojga Narodów i II RP. Przedstawił także obecną  sytuację na polskich granicach będących jednocześnie   zewnętrznymi granicami UE na przykładzie przejścia granicznego Brześć Terespol.