Pierwsze Forum Międzynarodowe „Międzymorze – od projektu informacyjnego do rzeczywistości cywilizacyjnej”

23-24 listopada 2017 r. na Czerniowieckim Uniwersytecie Narodowym im. Jurija Fedkowicza w Czerniowcach odbyło się Pierwsze Forum Międzynarodowe „Międzymorze” – od projektu informacyjnego do rzeczywistości cywilizacyjnej”. W spotkaniu uczestniczyli politycy, deputowani, naukowcy i eksperci w stosunkach międzynarodowych, dziennikarze i działacze społeczni z krajów nadbałtyckich oraz Europy Środkowej. Głównym organizatorem był Instytut Demokratyzacji i Rozwoju(Czerniowce, Ukraina), przy wsparciu merytorycznym i organizacyjnym Instytutu im. Romana Rybarskiego (Rzeczpospolita Polska) oraz Stowarzyszenia Konwergencji Europejskiej (Asociatia Convergente Europene, Bukareszt, Rumunia) i Uniwersytetu Narodowego w Czerniowcach im. Jurija Fedkowicza(Czerniowce, Ukraina). Instytut im. Romana Rybarskiego był reprezentowany przez dwóch doktorów, Mariusza Pateya oraz Jevgienija Bilonozhko. Swoje prelekcje i poglądy podczas forum zostały naświetlone między innymi przez takich ekspertów i polityków jak:

Hryhorij Timisz – deputowany Ukrainy,

dr Mariusz Patey – Instytut im. Romana Rybarskiego,

Hintara Skajste – senator Litewski,

Alicja Zeguła – zastępca konsula generalnego RP,

dr Vlad Pletnev – analityk z Mołdawii,

dr Iancu Liviu – politolog z Rumunii ,

Osaczuk Sergij – austriacki konsul honorowy w Czerniowcach,

Ionel Iwan – konsul Rumunii,

Popescu Dorin – dyplomata z Rumunii,

dr Fedunyak Sergij – ekspert z Ukrainy,

dr Audrius Skaystis – ekspert z Litwy,

dr Alexander Sytin – politolog z Rosji