Spotkanie zespołu Instytutu im. Romana Rybarskiego z sympatykami

W sobotni wieczór w Warszawie doszło do spotkania środowiska skupiającego się wokół Instytutu im. prof. Romana Rybarskiego. Instytut jest niezależnym i nienastawionym na zysk think-tankiem oraz ośrodkiem edukacyjnym, odwołującym się do tradycji szkoły krakowskiej w ekonomii XX w.

Misją centrum jest szerzenie wiedzy w społeczeństwie na tematy związane z szeroko pojętą ekonomią, badanie gospodarki rynkowej oraz działanie na rzecz wolnego rynku opartego na trzech filarach: wolności, własności i sprawiedliwości.

Patron Instytutu był ekonomistą i politykiem Narodowej Demokracji. Od 1906 r. studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie związał się z ruchem narodowym. Działał w Związku Młodzieży Polskiej. Był członkiem Ligi Narodowej w 1910 r. W 1917 r. został profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1919–1921 pełnił różne funkcje (podsekretarz stanu, wiceminister) w ministerstwach gospodarczych, następnie porzucił działalność polityczną dla pracy naukowej, w latach 1920–1923 na Politechnice Warszawskiej, a następnie na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie objął Katedrę Skarbowości. W 1923 r. na zlecenie Władysława Grabskiego przygotowywał projekt statutu Banku Emisyjnego, a w 1924 redagował ostateczny projekt ustawy o Banku Polskim i po jego powołaniu wszedł w skład pierwszej Rady Banku. Był zdecydowanym zwolennikiem wolnego rynku. Po zamachu majowym powrócił do aktywnej polityki. Wszedł do władz Obozu Wielkiej Polski, a od 1928 r. do 1935 r. zasiadał w Sejmie (II i III kadencji), gdzie pełnił funkcję prezesa klubu Stronnictwa Narodowego. Po uchwaleniu Konstytucji kwietniowej wraz z całym stronnictwem zbojkotował wybory parlamentarne i dalszą działalność polityczną prowadził poza parlamentem. Po kampanii wrześniowej uczestniczył w tworzeniu struktur Polskiego Państwa Podziemnego jako dyrektor departamentu skarbu. Aresztowany przez Gestapo w maju 1941r., został osadzony na Pawiaku, a potem wywieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, gdzie był jednym z organizatorów ruchu oporu. Zmarł lub został rozstrzelany w obozie w 1942 r.

Oprócz członków i ekspertów Instytutu, w spotkaniu udział wzięli również reprezentanci Klubu im. Romana Dmowskiego, Ruchu Wolności oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego (PAFERE). Wiceprezes Zarządu Instytutu Rybarskiego, Artur Szczepek, w imieniu organizacji podpisał umowę o współpracy z Ruchem Wolności (w jego imieniu wystąpił prezes Tomasz Dworzyński) oraz PAFERE (prezes Jan Kubań).

Jednocześnie ogłoszono, iż w najbliższym okresie zaczną być organizowane na terenie całego kraju Kluby Myśli prof. Romana Rybarskiego. Mają one za zadanie nie tylko zaznajamianie społeczeństwa z dorobkiem wielkiego narodowca, ale i m.in. organizację prelekcji, spotkań, dyskusji oraz innych przedsięwzięć. Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z Instytutem poprzez jego stronę internetową.