Kluby myśli im. Romana Rybarskiego powstają jak grzyby po deszczu, tym razem Kraków i Strzyżów!

W ostatni piątek w historycznym centrum Krakowa miała miejsce uroczysta inauguracja kolejnego Klubu Myśli im. Romana Rybarskiego. Stara stolica Polski jest w tym aspekcie szczególnie istotna, gdyż miasto to miasto to stało się w pierwszej połowie XX w. jednym z centrów ekonomii wolnorynkowej, a konkretnie tzw. krakowskiej szkoły ekonomicznej.

To tutaj wykładowca Uniwersytetu Jagiellonskiego – Adam Alojzy Krzyżanowski stworzył ekonomiczną szkołę antyetatystyczną i prorynkową, której kontynuatorem był m.in. Adam Heydel. Dlatego uczestnicy spotkania z duzym zainteresowaniem wysłuchali prelekcji dr Marcina Chmielowskiego poświęconego szkole krakowskiej. Warto dodać, że dr Chmielowski wraz z Fundacją Wolności i Przedsiębiorczości stworzyli film dokumentalny „Zapomniani. Historia krakowskiej szkoły ekonomicznej”. Produkcja ta pokazuje życie polskich przedwojennych liberalnych ekonomistów. Adam Heydel, Ferdynand Zweig i Adam Krzyżanowski proponowali wolny rynek, wolny handel i wolność gospodarczą jako najlepsze narzędzia najskuteczniej pozwalające międzywojennej Polsce budować bogactwo swoich obywateli.

Po dr Chmielowskim wystąpił dr Mariusz Patey – dyrektor programowy Instytutu im. Romana Rybarskiego, który przybliżył postać patrona. Prof. Rybarski był członkiem Ligi Narodowej. W latach 1919–1921 pełnił różne funkcje (podsekretarz stanu, wiceminister) w ministerstwach gospodarczych, następnie porzucił działalność polityczną dla pracy naukowej, w latach 1920–1923 na Politechnice Warszawskiej, a następnie na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie objął Katedrę Skarbowości. W 1923 r. na zlecenie Władysława Grabskiego przygotowywał projekt statutu Banku Emisyjnego, a w 1924 redagował ostateczny projekt ustawy o Banku Polskim i po jego powołaniu wszedł w skład pierwszej Rady Banku. Po zamachu majowym powrócił do aktywnej polityki. Wszedł do władz Obozu Wielkiej Polski, a od 1928 do 1935 zasiadał w Sejmie (II i III kadencji), gdzie pełnił funkcję prezesa klubu Stronnictwa Narodowego.