Urodziny Instytutu im. Romana Rybarskiego!

W piątek 03.08.2018 r. o godzinie 13:00 miały miejsce urodziny Instytutu im. Romana Rybarskiego, które odbyły się w centrum konferencyjnym „Dwór Jabłonka”, położonym
w malowniczej miejscowości województwa podkarpackiego Jabłonce. Data nieprzypadkowa, ponieważ w tym dniu wypadła 131 rocznica urodzin patrona Instytutu profesora Romana Rybarskiego – ekonomisty oraz zwolennika gospodarki rynkowej, jednego
z najwybitniejszych polityków obozu narodowego w II RP.

W wydarzeniu brali udział eksperci instytutu, naukowcy, samorządowcy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Między innymi: Instytut im. Romana RybarskiegoStowarzyszenie Przedsiębiorców i Rolników „Swojak” , Fundacja Wolności i PrzedsiębiorczościUnia Polityki Realnej, Stowarzyszenie Korreus, Wybieram Polskie, Stowarzyszenie KoLiberBrzozowski Ruch KonserwatywnySanocki Nurt KonserwatywnyRuch Wolności, poseł Bartosz JózwiakStowarzyszenie Idea CarpathiaBrzozowskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Brzozowie, Instytut Demokratyzacji z Ukrainy, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza, Polska Waluta LokalnaPolonewsDziennik NarodowyAkademia PatriotówKluby myśli im. Romana Rybarskiego oraz Magna Polonia.

Całe wydarzenie było moderowane przez Pana Artura Szczepka – prezesa zarządu Instytutu im. Romana Rybarskiego. Pan Artur otworzył urodziny i przywitał gości oraz złożył życzenia Panu dr Mariuszowi Pateyowi, ponieważ zarówno on jak i profesor Rybarski obchodzą urodziny w tym samym dniu. Następnie głos zabrali goście Instytutu. Pan dr Mariusz Patey – dyrektor rady programowej Instytutu im. Romana Rybarskiego przybliżył punkt widzenia na politykę wschodnią w kontekście wyzwań jakie stoją przed Polską w najbliższych latach. Pan Karol Skorek – prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Rolników „Swojak”, który omówił szerokiemu gremium czym jest patriotyzm konsumencki i na czym polega akcja społeczna „ Swój do swego po swoje” oraz jaka jest wizja polski oczami „Swojaka”. Swój wywód na temat pieniądza suwerennego miał Pan Józef Kamycki – prezes stowarzyszenia KORREUS. Kolejnym prelegentem był Pan Paweł Górnik – przedstawiciel Stowarzyszenia Wybieram Polskie. Redaktor Pan Wojciech Kempa – redaktor naczelny portalu Magna Polonia opowiedział zgromadzonym o powstaniach śląskich w kontekście polskiej niepodległości. Po tym wystąpieniu była przerwa obiadowa. W temacie racjonalnej polityki surowcowej swój wykład wygłosił Pan dr Tomasz Nałęcz – jeden z ekspertów Instytutu im. Romana Rybarskiego. Pan dr Marcin Chmielowski – przedstawiciel Fundacji Wolności
i Przedsiębiorczości oraz ekspert Instytutu im. Romana Rybarskiego opowiedział
o konieczności współpracy środowisk wolnościowych w Polsce na przykładzie anegdotki pt: „Jedna czy dwie dorożki”. O walutach lokalnych i projekcie „Zielony” przedłożył nam Pan Filip Prokop – przedsiębiorca i jeden z założycieli Polskiej Waluty Lokalnej Zielony. Pan dr Jevgenij Biłonożko – wykładowca Uniwersytetu w Kijowie oraz ekspert Instytutu im. Romana Rybarskiego zarysował wizje współpracy polsko-ukraińskiej w kontekście projektów gospodarczych i wspólnych inwestycji infrastrukturalnych. Następnie Pani Halszka Bielecka – przedstawicielka Akademii Patriotów scharakteryzowała nam działalność społeczną swojej fundacji, a na koniec Pan Mec. Jacek Janas – ekspert i dyrektor biura prawnego Instytutu oraz prezes zarządu Stowarzyszenia Brzozowski Ruch Konserwatywny, przedstawił projekt konstytucji Instytutu, dzięki któremu Instytut im. Romana Rybarskiego włączy się żywo w dyskusje na temat zmian ustrojowych w Polsce. Na koniec wystąpień doszło do podpisania umowy o współpracy instytucjonalnej pomiędzy Stowarzyszeniem Przedsiębiorców
i Rolników Swojak, a Stowarzyszeniem Idea Carpathia. Podpisy desygnowali Panowie Karol Skorek oraz Bartosz Wilk. Po wszystkich wystąpieniach organizatorzy wraz z zgromadzonymi gośćmi udali się na cześć nieoficjalną urodzin, gdzie świętowali do białego rana.