Damian M. Kłosowicz

Damian M. Kłosowicz  – Krośnianin z urodzenia, Krakus z wyboru. W sektorze pozarządowym działa już od czasów licealnych, jak sam twierdzi – to uzależnia. Związany z krośnieńskim Stowarzyszeniem Idea Carpathia oraz Stowarzyszeniem KoLiber działający w jego pionie analitycznym, czego dowodem są liczne publikacje.

Student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zawodowo prawnik zajmujący się prawem gospodarczym, administracyjnym i cywilnym. Nadto, aktywny bojownik o przestrzeganie zasady legalizmu przez urzędników samorządowych, realizujący się w walkach na pisma prowadzonych dla Stowarzyszenia Idea Carpathia, opisywanych w mediach podkarpackich i ogólnopolskich.

Światopoglądowo deklaruje się jako paleolibertarianin, kibicujący każdej inicjatywie gotowej przesunąć dyskurs publiczny w kierunku Wolności, nawet gdyby nie była stricte libertariańska.
Hobbystycznie – fan sieciowych gier komputerowych i tradycyjnych RPG-ów, literatury fantastycznej i gotowania.