dr Marta Cywińska

dr Marta Cywińska – poetka i prozaiczka (również francuskojęzyczna), publicystka, dziennikarka, krytyk literacki, tłumaczka m.in. literatury francuskojęzycznej oraz współczesnej poezji włoskiej, doktor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, członek Instytutu im. Romana Rybarskiego. Jej zainteresowania naukowe skupiają się m.in. wokół współczesnej filozofii francuskiej i rumuńskiej, tanatologii, retoryki narodowej, neosurrealizmu w literaturze i sztuce, obyczajowości kresowej i międzywojennej, historii edukacji patriotycznej oraz historii oświaty. Ma w swoim dorobku ponad dwadzieścia kilka książek, w tym 5 w języku francuskim, ok. 130 artykułów naukowych oraz ponad 800 tekstów o charakterze popularyzatorskim. W 2014 r. w Brukseli została uhonorowana statuetką Złotego Pióra za „całokształt twórczości literackiej, dziennikarskiej, naukowej oraz za propagowanie idei narodowych i promowanie kultury polskiej na świecie”. Jej imieniem nazwano drzewo w Lesie Tysiąca Poetów w samym sercu Francji.