dr Tomasz Nałęcz

Uznany ekspert w zakresie geoinformacji, wód podziemnych, ochrony środowiska i polityki surowcowej. Doktor nauk o Ziemi ze specjalizacją hydrogeologia. Przez niemal 25 lat związany z Państwowym Instytutem Geologicznym, gdzie piastował szereg stanowisk kierowniczych: kierownik Zakładu Geologii Środowiskowej, kierownik Działu Współpracy Zagranicznej, Dyrektor ds. Geoinformacji, oraz Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego. Doświadczony manager realizujący zadania w zakresie strategii biznesowych, budowy zespołów projektowych oraz prowadzenia i komercjalizacji projektów badawczych związanych z informacją przestrzenną. Wieloletni ekspert organizacji krajowych i międzynarodowych w dziedzinie nauk o Ziemi: geologia, wody podziemne, ochrona środowiska. Reprezentował Polskę w pracach Komisji Europejskiej nad dyrektywą INSPIRE. Ekspert EuroGeoSurveys. Regionalny reprezentant Europy w Zarządzie inicjatywy OneGeology. Wieceprezes European Large Geotechnical Intitutes Platform (ELGIP). Przewodniczący zespołu Zasoby+ przy Radzie Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Członek Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej oraz International Association of Hydrogeologists (IAH). Absolwent studiów podyplomowych w zakresie zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej oraz Akademii im. Koźmińskiego, a także stosunków międzynarodowych w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (PISM). Wykładowca uniwersytecki, kierownik projektów naukowych i wdrożeniowych oraz autor licznych publikacji z zakresu nowoczesnych technologii w geologii i informacji przestrzennej.