Jakub Guziur

Jakub Guziur – absolwent wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej na kierunku Informatyka,  specjalność Internet i technologie sieciowe. Doktorant w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Doktorat wdrożeniowy” realizowanego na Politechnice Łódzkiej we współpracy z jedną z firm sektora IT z wykorzystaniem technologii Blockchain. Zwolennik wolnego rynku. Rzymski katolik. Szansę na skok cywilizacyjny Polski dostrzega w cyfryzacji wzorem Estonii.