Karol Skorek

Karol Skorek – zamieszkały w Sanoku, wiek 28 lat, absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Entuzjasta przedwojennej teorii ekonomii. W swojej publicystyce, głównie na łamach kwartalnika Myśl.pl i Magna Polonia oraz portalu Dzienniknarodowy.pl, stara się budować nowoczesną ideę narodową. Były członek Zespołu Tańca Ludowego UMCS, NZS UMCS. W SPiR SWOJAK pełni funkcję Prezesa Zarządu. Propagator patriotyzmu konsumenckiego oraz twórca akcji społecznej pod hasłem „Swój do swego po swoje”