Marcin Sobiczewski

Marcin Sobiczewski – ur. 27 września 1988 r. w Mielcu. Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2012 r. W 2015 r. ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Wiosną 2016 r. pomyślnie zdał egzamin radcowski i został radcą prawnym. Od 2013 r. pracuje w Kancelarii Radcy Prawnego Andrzeja Majewskiego w Krakowie. Zajmuje się głównie obsługą windykacyjną podmiotów gospodarczych, sprawami odszkodowawczymi, administracyjnymi i karnymi. Jest wiceprezesem Fundacji Odmalujmy Polskę, która wykształciła się w 2016 r. z realizowanego od 2014 r. projektu polegającego na robieniu przez wolontariuszy remontów mieszkań osób zasłużonych i potrzebujących, głównie kombatantów i opozycjonistów antykomunistycznych. Od 2013 r. działa w Stowarzyszeniu KoLiber. W 2017 roku był prezesem oddziału Kraków, w latach 2015-2017 koordynował prace Centrum Analiz Stowarzyszenia KoLiber. Poza koordynowaniem prac zajmował się komentowaniem aktów prawnych, tworzeniem projektów ustaw, kwestiami politycznymi, ekonomicznymi i prawnymi w energetyce oraz stosunkami międzynarodowymi. Działa w nieformalnej organizacji Patriotyczny Mielec, która jest obecnie przekształcana w stowarzyszenie. Interesuje się historią Polski, polityką energetyczną, stosunkami międzynarodowymi i geopolityką (w szczególności regionem Europy środkowo-wschodniej oraz Bliskim i Dalekim Wschodem), turystyką i sportem.