Projekty

Instytut im. Romana Rybarskiego prowadzi działalność na polu badawczym oraz doradczym na rzecz podmiotów gospodarczych, organizacji branżowych, organów administracji centralnej i jednostek samorządu terytorialnego.

 

Szeroki zakres kompetencji ekspertów Instytutu im. Romana Rybarskiego jest wykorzystywany w działalności komercyjnej w formie:

–  doradztwa i tworzenia analiz, ekspertyz, raportów

–  organizacji konferencji i odczytów tematycznych

–  organizacji i prowadzenia szkoleń