Raporty i Prezentacje

1. PRESENTATION-ECONOMIC-PRINCIPLE-OF-INTERMARIUM-PROJECT-1 – Ekonomia Międzymorza – dr Mariusz Patey

2. Jasło – Społeczne i gospodarcze aspekty wykorzystania potencjału geotermalnego dla poprawy życia Polaków oraz odpowiedzialnego rozwoju „Małych Ojczyzn” – dr Tomasz Nałęcz