Szymon Garbacz

Szymon Garbacz – studia inżynierskie odbywałem na Politechnice Częstochowskiej a następnie na Politechnice Wrocławskiej, gdzie ukończyłem je z tytułem magistra. Kierunkiem studiów było Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Jeśli chodzi o aktywność społeczno-polityczną w przeszłości działałem Młodzieży Wszechpolskiej i Ruchu Narodowym. Aktualnie czynnie działam w Fundacji Pro- prawo do Życia zajmującej się obroną życia nienarodzonych. Jestem zwolennikiem gospodarki rynkowej, entuzjastą patriotyzmu konsumenckiego i mniejszej ingerencji państwa w decyzje jednostki jak i rodziny. Pasjonuję się również twórczością przedwojennych narodowców, których działalność skierowana była na skuteczność, pragmatyzm i silne oddziaływanie na społeczeństwo w oparciu o dobrze pojęty interes narodowy. Głównymi przedmiotami zainteresowań są zagadnienia polityki gospodarczej w zakresie spraw społecznych, polityka fiskalna a także z gruntu historiozofii, teoria cywilizacji Feliksa Konecznego. Hobbystycznie ciekawią mnie również zagadnienia z zakresu nowych technologii, psychologii czy też historii Żołnierzy Wyklętych.