Adam Maksymowicz

Adam Maksymowicz. Rocznik 1939. Ukończył Wydział Nauk Przyrodniczych na Uniwersytecie Wrocławskim ze specjalnością geologia (1964). Przez ponad 40 lat pracował w szeregu przedsiębiorstw i instytucji związanych z polskim górnictwem. Rozpoczął pracę zawodową w Przedsiębiorstwie Hydrogeologicznym we Wrocławiu (1964 – 69) oraz w dolnośląskiej Pracowni Balneoprojektu, gdzie nadzorował prace nad ujęciami wód leczniczych Świeradowa Zdroju, Czerniawy Zdroju i geotermalnymi ujęciami ujęciami w Cieplicach Zdroju (1969-72). Ponad dziesięć lat pełnił funkcję kierownika pracowni geologicznych w przedsiębiorstwach branży węgla brunatnego (1972 – 1983). W Wyższym Urzędzie Górniczym (Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu) zatrudniony był jako nadinspektor kontrolując bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwach górniczych na Dolnym Śląsku (1983 – 1994). Pracę zawodową zakończył jako Główny Inżynier w Biurze Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. (1994 – 2005).  Od 1968 roku publikuje prace naukowe i zawodowe dotyczące swojej specjalności.  Otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za odkrycie i udokumentowanie złoża węgla brunatnego „Lubstów”.  Internowany w grudniu 1980 roku. W latach 2004 – 2008 pełnił funkcje naczelnego redaktora czasopisma „Kopaliny”. Zamieszcza wiele materiałów z zakresu historii Polski i historii powszechnej, w czasopismach takich jak: „Niedziela” (nagroda redaktora naczelnego ks. Ireneusza Skubisia – 2014 ), „Rota”, oraz materiałów dotyczących geologii surowców w czasopismach: „Przegląd Geologiczny”, „Nowy Górnik”, „Trybuna Górnicza”. Materiały zawodowe publikował na portalach internetowych www.nettg.pl (ok.600 tekstów w latach 2008 – 2014) oraz www.przemyslskalny.pl (ok. 100 tekstów). Od czterech lat jest stałym współpracownikiem  redagowanej przez Kornela Morawieckiego „Gazety Obywatelskiej”. Na przełomie lat 2017/18 opracował dla Narodowego Baku Polskiego (NBP) cykl materiałów edukacyjnych poświeconych surowcom i roli pieniądza w  gospodarce, które opublikowane zostały na łamach „Gazety Obywatelskiej”. Zamieszcza liczne publikacje z zakresu biografii gen. Władysława Sikorskiego i Wojciecha Korfantego. Brał udział w realizacji pomnika gen. W. Sikorskiego w Londynie. Był inicjatorem i realizatorem tablicy pamiątkowej Wojciecha Korfantego w Pradze czeskiej. W latach 1989 – 90 roku był jednym z organizatorów „Stronnictwa Pracy” Władysława Siła – Nowickiego. Od 1994 roku niezwiązany z żadną partią polityczną.