Autor: Tomasz Nałęcz

red. Adam Maksymowicz: Syzyfowe prace nad polityką surowcową państwa

Osiem lat temu pisałem, że nie będę komentował żadnych projektów zmiany prawa geologicznego i górniczego. Uzasadnieniem tego stanowiska był fakt, że po każdej krytycznej jego analizie, nowa jego wersja była jeszcze gorsza aniżeli poprzednia. Teraz ta sama zasada zaczyna obowiązywać w pracach nad polityką surowcową. Jej realizację rozpoczęto w połowie 2016 roku od mianowania Pełnomocnika

red. Adam Maksymowicz: Amerykański gaz i rosyjski węgiel

Polska polityka energetyczna nieustannie eksponuje zachwyt nad podejmowanymi działaniami zapewniającymi dywersyfikację dostaw gazu ziemnego. Czy dywersyfikacja ta jest potrzebna? Tak, bo uzależnienie od jedynego dostawcy jest zawsze ryzykowne. I nie chodzi tu tylko o Rosję. Jak wiadomo monopol na dostawy ma w zwyczaju narzucać korzystne dla siebie ceny, dostawy i ich terminy nie licząc się

red. Adam Maksymowicz: Gdzie dwóch się bije …

Codziennie w światowych mediach pojawiają się setki komentarzy, analiz i ocen dotyczących wydarzeń związanych z wojną handlową pomiędzy USA i Chinami. Jedni twierdzą, że Stany Zjednoczone wygrają tę wojnę, inni też są tego zdania z zastrzeżeniem, że korzyści z niej odniosą jednak Chiny. Generalnie, media azjatyckie wskazują na zwycięstwo Chin, a europejskie i amerykańskie na

red. Maksymowicz: Bizantynizm polskiej polityki surowcowej

Jednym z najważniejszych czynników wyróżniających „bizantynizm” od innych kierunków kultury społeczno – politycznej państwa uważa się „doprowadzoną do perfekcji biurokrację oraz marginalizację społeczeństwa w państwie” (Wikipedia). Rozbudowywanie, tej biurokracji, a zarazem przekonanie o własnej nieomylności, przy bezwzględnym zwalczaniu wszelkimi dostępnymi środkami najmniejszych oznak krytyki tego stanu rzeczy, obserwujemy aktualnie przy tworzeniu dokumentu określającego „Politykę surowcową

red. Maksymowicz: Rewolucja chińskich robotów

Jak każda z poprzednich rewolucji technologicznych dojrzewała ona powoli i w cieniu najpierw cybernetyki, potem informatyki, komputeryzacji, Internetu, telefonii komórkowej do smartfona i tabletu. Teraz arenę najnowocześniejszych przemian opanowują roboty mające możliwości zastąpienia człowieka w każdej jego pracy, domowej, przemysłowej, handlowej, oświatowej, opieki zdrowotnej i każdej innej. To inteligentne urządzenia zmieniające swoje oprogramowania stosownie do

red. Maksymowicz: Surowcowa „rewolucja kulturalna” w Polsce

Ponad pół wieku temu prawdziwa rewolucja kulturalna przeprowadzona została w Chinach. Standardowe wiadomości w polskich mediach podają, że był to „..– wielki ruch społeczno-polityczny w Chinach zainicjowany w 1966 roku przez Mao Zedonga, jako próba wyeliminowania jego politycznych rywali i wprowadzenia w życie własnych koncepcji ideologicznych (maoizmu)”. Zakończona została w 1969 r., a ostatecznie jej pozostałości usunięto

dr Nałęcz: „Inicjatywa Trójmorza – szanse i wyzwania dla regionu”

Inicjatywa Trójmorza (3M) zrzesza 12 państw regionu: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry. Kraje regionu położonego między Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym zajmują powierzchnie ok. 1250 tys. km2co stanowi 28% całej powierzchni UE. Populacja regionu to prawie 1/4 populacji UE. Gorzej wyglądają liczby w odniesieniu do ekonomii, gdyż