Darowizna

„Możesz wesprzeć  Instytut im. Romana Rybarskiego, wpłacając dowolną kwotę na nasze konto bankowe, tytułem „darowizna na cele Instytutu im. Romana Rybarskiego”. Instytut działa w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kwotę wpłaconej darowizny Instytut im. Romana Rybarskiego przeznaczy na podstawową działalność statutową.

Dane do przelewu:

Nazwa i adres posiadacza rachunku:

Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Rolników Swojak

38-500 Sanok

Numer konta:

15 8642 1184 2018 0045 7745 0001

Nazwa banku:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy o. Sanok,

Tytułem:

„Darowizna na cele Instytutu im. Romana Rybarskiego”