dr Mariusz Patey

dr Mariusz Patey – absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Słuchacz Oxford Brooks University (MBA). Dyrektor Instytutu im. Romana Rybarskiego. Członek Zarządów i Rad Nadzorczych spółek prawa kapitałowego. Obszar zainteresowań: sektor B&R, edukacja, geoekonomia, socjoekonomia. Działacz społeczno-polityczny o katolicko-narodowych poglądach. Członek założyciel ZChN . Doradca wojewody lubuskiego w latach 1999-2000 r. Analityk, publicysta, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Ruchu Edukacji Narodowej. W SPiR SWOJAK pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.