Grzegorz Flerianowicz

Grzegorz Flerianowicz – urodzony w 1979 roku w Lubaniu. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Lubaniu. Studiował prawo na Uniwersytecie Wrocławski. Absolwent politologii ( licencjat) i ekonomii (magister) na Uniwersytecie Opolskim. Doktorant na Wydziale Ekonomicznym UO .Słuchacz wykładów z ekonomii na Southern University of Connecticut. Przygotowuje pracę o czynnikach wpływających na asymetrię informacji w handlu internetowym. Autor kilku artykułów z ekonomiki informacji, uczestnik konferencji naukowych i debat o charakterze otwartym. Były prezes opolskich struktur Endecji, członek koła opolskiego klubu myśli im. Romana Rybarskiego i ekspert Instytutu im. Romana Rybarskiego.