Bezpieczeństwo w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu Europy Środkowej – konferencja w Pradze

Kilka dni temu w Pradze miała miejsce konferencja organizowana przez Instytut 2080 oraz posła Parlamentu Czech Martina Lanka w której brał udział dyrektor Instytutu im. Romana Rybarskiego dr Mariusz Patey. Jednodniowy panel poświęcony był kwestiom bezpieczeństwa w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu Europy Środkowej. Głos zabierał kandydat na prezydenta Czech Pan Jizii Hynek ,który postulował prawo do posiadania

Problemy polskich winiarzy. Państwowy protekcjonizm kontra zdrowy rozsądek! – komentarz Artura Szczepka

Historia polskiego wina sięga średniowiecza. (X w.) W tym  miejscu trzeba zaznaczyć, że do rozwoju  winiarstwa w Polsce przyczyniła się wiara chrześcijańska. Wino było niezbędne w liturgii więc decyzją opactw oraz książąt sprowadzono na polskie ziemie doświadczonych specjalistów z reńskich winnic. Źródła mówią o okolicach Sandomierza, gdzie warunki do uprawy winorośli były idealne. Czas pokazał,

Roman Rybarski i Adam Heydel – analiza porównawcza Karola Skorka

  Dorobek teoretyczny ekonomistów międzywojennych poszedł w zapomnienie, gdy polskie katedry ekonomiczne przyjęły socjalizm rynkowy za punkt wyjścia swoich rozważań. Polacy do dzisiaj odczuwają skutki tego monopolu myśli. Wraz z transformacją ustrojową bezkrytycznie wymieniono centralne planowanie na paradygmat neoklasyczny. Nie było głosów sprzeciwu, ponieważ odcięto nas od korzeni, ponieważ brakowało naukowców, którzy posiadali własną wizję

„Brzozowskie Dni Przedsiębiorczości” – konferencja w Brzozowie

Instytut im. Romana Rybarskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców i Rolników „Swojak” oraz Stowarzyszeniem Brzozowski Ruch Konserwatywny zapraszają na konferencje pt: „Brzozowskie Dni Przedsiębiorczości”. Plan wydarzenia: 17:00 – otwarcie konferencji 17:15 – prelekcja dr Marcina Chmielowskiego (Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości) na temat:  „Przedsiębiorczość idei” 17:45 – prelekcja Jacka Janasa (Stowarzyszenie Brzozowski Ruch Konserwatywny) na temat: „Patriotyzm

Ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym” 2.0. – komentarz dr inż. Piotra Jałowieckiego

  Punkty, punkty, jeszcze raz punkty. Właśnie został opublikowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekt nowej Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”, wersja 2.0. Abstrahując od szans na jego przegłosowanie w Sejmie RP, czy konkretnych rozwiązań jakie w nim zaproponowano, warto zwrócić uwagę na bardzo istotną przesłankę, którą kierowali się jego autorzy. Jest nią chęć

Rozbite imperium – konferencja w Kijowie

23 września 2017 roku odbyło się spotkanie z cyklu konferencji i debat na stulecie odzyskania niepodległości przez państwa powstałe po upadku imperium rosyjskiego. Prelegenci wraz z zaproszonymi gośćmi zgromadzili się w budynku Instytutu Historii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie. Głównym organizatorem konferencji była Fundacja Niepodległościowa wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP. Jednym z panelistów

Patriotyzm konsumencki w ramach wolnego rynku.

Przypadł mi zaszczyt powiedzieć kilka słów nt. patriotyzmu konsumenckiego. Nie będzie to długi wywód, gdyż nasze dzisiejsze spotkanie nie ma charakteru prowadzenia rozprawy naukowej o tematyce ekonomicznej. Te kilka zdań chciałbym poświęcić jedynie próbie rozwiania pewnych wątpliwości, które zwykle pojawiają się przy okazji używania tego, dość popularnego dzisiaj sformułowania. Sformułowanie to wszak leży u podstaw

Konferencja: „Strategia współpracy państw Międzymorza w warunkach wojny hybrydowej”

 Wczoraj w siedzibie Fundacji Centrum Prasowe dla Krajów Europy Środkowo-Wschodniej odbyła się konferencja pt.”Strategia współpracy państw Międzymorza w warunkach wojny hybrydowej” organizowana przez Instytut Historii Świata Ukraińskiej Akademii Nauk, Instytut Demokratyzacji i Rozwoju, Instytut Geopolitycznego Wymiaru, a także ukraiński, polonijny portal PoloNews. Dyskusja była bardzo merytoryczna, na której zostały omówione aspekty współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego

Nowy wymiar samorządu

Wstęp. Od wielu lat obywatele zastanawiają się jak zreformować polski samorząd, aby był mniej opresyjny oraz bardziej przyjazny dla mieszkańców. Funkcjonowanie danej jednostki terytorialnej zazwyczaj budzi wiele kontrowersji wśród społeczności lokalnej. Swoją frustrację często wylewają w rozmowach prywatnych czy na forach internetowych. W większości przypadków są to opinie bardzo krytyczne. Głównym winowajcą dla powyższych jest