Raporty i Prezentacje

1. PRESENTATION-ECONOMIC-PRINCIPLE-OF-INTERMARIUM-PROJECT-1 – Ekonomia Międzymorza – dr Mariusz Patey

2. Jasło – Społeczne i gospodarcze aspekty wykorzystania potencjału geotermalnego dla poprawy życia Polaków oraz odpowiedzialnego rozwoju „Małych Ojczyzn” – dr Tomasz Nałęcz 

3. Raport-nt-wolności-słowa-w-PE – Niniejszy raport dotyczy problematyki zakresu wolności słowa w Parlamencie Europejskim.
Ten problem będzie oświetlany z punktu widzenia nauk o polityce, co oznacza, zważywszy na niejednorodność politologii, wielowymiarowe podejście do zagadnienia. – dr Marcin Chmielowski, mec. Jacek Janas