Wojciech Świder

Urodziłem się 25 stycznia 1992 roku w Szamotułach. Ukończyłem Szkołę Podstawową nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Zielonej Górze, następnie Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze oraz Liceum Ogólnokształcące nr III im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze.

W roku 2011 rozpocząłem studia dzienne pierwszego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu: Wydział: Gospodarki Międzynarodowej. Kierunek: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność: Biznes Międzynarodowy W roku 2014 ukończyłem ww. studia z tytułem licencjata.

W roku 2014 rozpocząłem studia dzienne drugiego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu: Wydział: Ekonomii Kierunek: Finanse i Rachunkowość Specjalność: Zarządzanie Finansami Prywatnymi W roku 2016 ukończyłem ww. studia z tytułem magistra.

Podczas studiów byłem uczestnikiem następujących kół naukowych oraz organizacji:

 • Studenckiego koła naukowego SKN Finansów Przedsiębiorstw „Kapitał”. W ramach działalności w kole, stworzyłem logo, prowadziłem rekrutację, byłem członkiem zarządu oraz wygłosiłem prelekcję na temat inwestowania dla studentów.
 • Studenckiego koła naukowego SKN Inwestycji Kapitałowych „Profit”. W ramach działalności w kole, między innymi pełniłem funkcję sekretarza koła, wygłosiłem prelekcję oraz organizowałem wykłady otwarte.
 • Studenckiego koła naukowego SKN Myśli Ekonomicznej Carla Mengera. W ramach tej organizacji byłem przewodniczącym oraz członkiem założycielem. W ramach działalności w kole wygłosiłem prelekcję oraz koordynowałem wszelkie działania koła.
 • Organizacji „Challenger – Forum Młodych Ekonomistów”, w ramach swoich obowiązków organizowałem wykład, zarządzałem profilem na facebooku oraz wygłosiłem prelekcję.

Ukończyłem kursy e-learningowe poświadczone certyfikatem:

 • Zarządzanie projektem
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie produktem
 • Techniki sprzedaży
 • Badania konsumenckie

Kursy były organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu w ramach programu Kadry dla Gospodarki.

W 2015 roku po zdaniu egzaminu organizowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, zostałem wpisany na listę maklerów papierów wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego (nr 3034).

W roku 2015 i 2016 współpracowałem z Instytutem Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa w formie wolontariatu tłumacząc teksty z zakresu ekonomii.

W roku 2016 uzyskałem certyfikat „Business English Certificate (BEC) Vantage”, potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

W roku 2016 rozpocząłem studia dzienne trzeciego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, na Wydziale Ekonomii.

W roku 2016 zostałem redaktorem magazynu Challenger wydawanego we współpracy z UEP, w którym studenci mogą publikować swoje pierwsze artykuły naukowe. Prowadziłem magazyn podczas trzech numerów (okres 1,5 roku): grudzień 2016, grudzień 2017, maj 2018.

Od roku 2016 jestem wykładowcą na studiach podyplomowych „Mistrzowie Rynków Finansowych”, gdzie prowadziłem między innymi takie przedmioty jak:

 • Inwestowanie na rynku Forex
 • Międzyrynkowa analiza techniczna i fundamentalna
 • Dojrzałe i wschodzące rynki akcji

Od 2016 roku prowadzę kanał na YouTube, gdzie zamieszczam edukacyjne treści na temat inwestowania oraz ekonomii behawioralnej.

W roku akademickim 2016/2017 ukończyłem 150-godzinny Uczelniany Kurs Pedagogiczny dla Młodej Kadry UEP.

W roku 2017 oraz 2018 prowadziłem wykłady w ramach Uniwersytetu Dziecięcego na UEP, słuchaczami byli rodzice dzieci objętych programem. Przedmiotem wykładu była „Psychologia Finansowa”.

Od 2017 roku współpracuję z dziennikiem o zasięgu krajowym w zakresie publikacji tekstów o tematyce ekonomicznej.

W roku 2017 występowałem w lokalnych mediach:

 • 31 października 2017 roku – wypowiedź dla telewizji WTK
 • 21 sierpnia 2017 roku – wywiad dla programu „Kluczowy temat” Radia Merkury
 • 19 grudnia 2017 roku – wywiad dla programu „Ekonomizer” Radia Merkury

Moje zainteresowania badawcze skupiają się wokół rynków finansowych, polityki monetarnej, makroekonomii oraz ekonomii behawioralnej.

Jestem aktywnym uczestnikiem rynków, od 2013 rozpocząłem spekulację na rynku walutowym, następnie zainteresowałem się rynkiem funduszy inwestycyjnych oraz rynkiem akcji, na którym jestem aktywny do dziś. Preferuję strategię długoterminowego lokowania kapitału na rynku akcji.